Etsitään puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä

7.8.2020

Valinnat tehtäviin tehdään seuran syyskokouksessa. Toimikaudet ovat kaksivuotisia eli tehtävät edellyttävät sitoutumista pariksi vuodeksi kerrallaan. Tehtävissä pääset tutustumaan laajalti seuraamme ja seuratoimijoihin. Tehtävät ovat vapaaehtoistehtäviä

 

Puheenjohtaja

Nykyisen puheenjohtajan ilmoitettua ettei enää ole missään tapauksessa käytettävissä jatkokaudelle etsimme seuralle puheenjohtajaa. Puheenjohtaja on lakisääteinen tehtävä - seuralla on oltava hallitus ja sillä puheenjohtaja. Periaatteessa puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnan eli päätöksenteon järjestämisestä, käytännössä hänelle kuuluu myös seuran hallinnon päivittäistehtäviä sekä kokonaisuuden koordinointia.

Puheenjohtajan tehtävässä on hyödyksi, jos tunnet ennestään yhdistysten hallintoa ja taloutta, seuramme toiminnan kokonaisuutta yleisellä tasolla sekä kykenet käsittelemään laajoja kokonaisuuksia. Sosiaalisuus ja kyky verkostojen rakentamiseen eivät ole haitaksi.

Puheenjohtajan tehtävänä on päätösten valmistelu ja toimeenpano siltä osin kuin muu toimihenkilö ei vastaa niistä, koko toimihenkilöorkesterin toiminnan fasilitointi, toimihenkilöiden rekrytointi ja palkattujen esimiehenä toimiminen, talouden seuranta ja suunnittelu yhdessä taloudenhoitajan kanssa, toiminnan suunnittelu yhdessä muiden toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten kanssa, sopimusten tekeminen ja laskujen hyväksyminen, seuran vuosikellon mukaisten tapahtumien varmistaminen yhdessä toimihenkilöiden kanssa, yhteydenpito sidosryhmiin kuten kaupunkiin, lajiliittoon ja muihin seuroihin. Lisäksi puheenjohtaja  vastaa jäseniltä tuleviin yleisiin kysymyksiin tai ohjaa kysyjän asiaa tuntevan seuran toimihenkilön puoleen sekä tietenkin valmistelee ja vie läpi hallituksen kokoukset.

Tehtävästä luopuva henkilö on luvannut tukea seuraajaansa tarpeen mukaan.

Hallituksen jäseniä

Hallituksen jäsenet osallistuvat seuran päätöksetekoon sekä päätösten toteuttamiseen omien sovittujen vastuualueidensa puitteissa. Jaostosta vastaava hallituksen jäsen hoitaa jaostonsa osalta kutakuinkin samoja tehtäviä kuin yllä puheenjohtajan tehtäväkuvauksessa on esitelty.

Seuran hallitukseen kuuluu sääntöjemme mukaan vähintään kuusi ja maksimissaan 12 jäsentä. Hallituksessamme on tilaa uusille jäsenille.

 

Kysy lisää

Puheenjohtaja Rauli Rautavuori, 050 357 0916, pj@merimelojat.fi