MERIMELOJAT RY:N SYYSKOKOUS

7.11.2006

Merimelojat ry:n syyskokous pidetään tiistaina 21.11.2006 klo 18.30 Merimelojien majalla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa ! Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toiminnasta, taloudesta ja omaisuudesta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös ylimelamieheksi ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain.