Saareen liittyvää

Mäntysaaresta

(Helsingin kaupungin sivujen mukaan)

Mäntysaari

Itä-Helsingissä, Lauttasaaren lounaispuolella.
Huvilasaari, jolla sijaitseva vanha huvila ja lounaisrannan kalastaja-asumukset ovat suojelukohteita.
Hallinta: Kiinteistövirasto ja yksityiset

Naapureista

Käärmeluodot

Sijainti: Lounais-Helsingissä, Lauttasaaren länsipuolella. Ei julkista liikenneyhteyttä


Käärmeluotoja on kolme: pohjoinen, läntinen ja itäinen. Ne kaikki ovat maisemallisesti näyttäviä korkeita kalliosaaria, joiden rantakalliot ovat paikoin erittäin jyrkkiä ja kasvillisuus karua. Pieni hiekkaranta, muuten rannat kallioisia tai kivikkoisia. Saaret ovat kuitenkin mainio retkikohde. Saarten pinta-ala on yhteensä 4,5 ha. 


- veneenkiinnitysrenkaita läntisen Käärmeluodon länsirannalla
- keittokatos
- käymälät läntisellä ja pohjoisella Käärmeluodolla
- jätehuolto
- telttailu sallittu Pohjoisella ja läntisellä Käärmeluodolla.

Rajakupu

Sijainti: Sisäsaaristossa, Lauttasaaren länsipuolella, Helsingin ja Espoon rajalla
Pinta-ala: 0,71 ha, josta maa-alaa 0,21 ha
Omistus: Helsingin kaupunki
Rauhoituspäätös: 23.2.1999 0198L0733-251
Suojeluperuste: eläimistö/linnusto
Alueen luonto: Rajakupu on Mäntysaaren kupeessa sijaitseva pieni, puuton ja pensaaton luoto.
Se on linnuston perusteella rauhoitettu Helsingin puoleiselta osaltaan. Luodolla on pesinyt muiden muassa meri-, harmaa- ja kalalokki, haahka, silkkiuikku, västäräkki ja kivitasku.

Luodon laella on laikuittaista, mutta rehevää kasvillisuutta. Rannan järviruoikon takana on kapea kaistale rantaniittyä, jonka lajistoon kuuluvat hiirenvirna ja mesiangervo. Mantereelta on kulkeutunut niitylle rikkakasvilajeja, kuten voikukka, peltohanhikki ja pihatähtimö.

Alueella liikkuminen: Maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa on kielletty 1.4.-15.8. Kalastus on sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8.-31.3.

[ Luonnonsuojelualueet -sivulle ]

Avotulesta

Pelastuslaki 13.6.2003/468 tietää kertoa mm. seuraavaa:

24 § Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa, jollei siihen ole pakottavaa tarvetta.

Metsämaalla saadaan kuivanakin aikana suorittaa kulotus erityistä varovaisuutta noudattaen metsäammattilaisen valvonnassa.

Alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi, milloin tulipalon vaara on ilmeinen. Päätöksestä tulee tiedottaa kieltoalueella julkisesti.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei nuotio- eli grillipaikkaa tule jättää valvomatta ja tulen tai hiilloksen sammuttaminen tulee hoitaa asianmukaisesti.  (jp 10.05.2008)