Retkisäännöt

 

RETKIÄ KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT

Retken osallistujan on oltava Merimelojat ry:n kuluvan vuoden jäsenmaksun maksanut jäsen.

 

1. Retkenvetäjät ottavat vastaan ilmoittautumisia erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Tätä ennen saunan lauteilla tai muuten salakähmäisesti tehdyt ilmoittautumiset eivät sido retkenvetäjää. Ilmoittautumisen yhteydessä on vetäjälle annettava osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä muut mahdolliset vetäjän retkikuvauksessaan pyytämät tiedot.

 

2. Osallistuja huolehtii siitä, että ilmoittautuu oman melontakuntonsa ja omien melontataitojensa mukaiselle retkelle. Helpoillakaan retkillä ei voida taata helppoa keliä, joten jokaisen osallistujan tulisi hallita kajakkinsa itsenäisesti ja kyetä melomaan n. 8m/s tuulessa ja aallokossa ainakin hetken aikaa. 

Osallistujan melontakunnon tulee olla sellainen, että pystyy melomaan retkikuvauksessa ilmoitetun suunnitellun päivämatkan normaalia retkivauhtia jokaisena retkipäivänä. Retkillä melotaan yleensä 2-3 tuntia pitämättä maataukoja, ja osallistujan tulee kyetä tähän.

Yleisenä perusedellytyksenä retkelle osallistumiselle voi pitää sitä, että osallistuja pystyy kiertämään Lauttasaaren n. 5-6 m/s etelätuulella. 

Aloittelijoille tarkoitetut yöretket lähivesille ovat poikkeus yleisestä vaatimustasosta, ja niille ovat tervetulleita kaikki (retki)melontaa aloittelevat jäsenet. 

 

3. Tarkempia tietoja retkistä saa vetäjiltä. Heillä on oikeus tehdä muutoksia retkisuunnitelmaan. Muutenkin retkijaosto/Merimelojat ry pidättää oikeuden muuttaa retkiohjelmaa milloin tahansa ja jopa peruuttaa retken esim. jos osallistujia ei ilmaannu tarpeeksi. Retkenvetäjällä on myös oikeus olla ottamatta mukaan melojaa, jonka taidot tai kunto eivät ole retken vaatimusten mukaiset. 

 

4. Maksullisten retkien retkimaksu perustuu vetäjän laatimaan kustannusarvioon (esim. polttoainekulut), joka tarkentuu kun osallistujamäärä on tiedossa. Retkimaksusta lähetetään lasku osallistujille, ja se tulee maksaa ennen retkeä. Osa retkistä on maksuttomia. 

Seura saa periä retkimaksun kokonaisuudessaan osallistujalta, joka peruu retkelle osallistumisensa alle 7 vrk ennen retken alkua. Poikkeuksena tästä ovat sairastumiset ja loukkaantumiset, joista retken vetäjälle toimitetaan lääkärintodistus.

Huomaa, ettei Merimelojat ry millään tavoin vastaa peruutuksen osallistujalle aiheuttamista kuluista (esim. laivaliput, majoitukset). Mahdollisia korvauksia on pyydettävä ao. yhtiöiltä näiden omien peruutussääntöjen mukaan. Tämä koskee sekä osallistujan omaa perumista että retkijaoston peruuttamaa retkeä.

Lyhyesti: Merimelojat ry EI KORVAA mitään peruuttamisten aiheuttamia kuluja osallistujille, on peruutuksen syy mikä tahansa.

Koska vuoden mittaan tapahtuu aina osallistujien perumisia, hyvinkin suositulle retkelle saattaa päästä mukaan, vaikka keväällä ei siltä näyttäisikään. Ilmoittautuminen varasijalle tuottaa usein tulosta.

 

5. Käyttöoikeuskajakki varataan jäsenpäivystyksestä tai sähköpostitse toimisto( )merimelojat.fi. Toimisto vahvistaa varauksen, mikäli kajakki on vapaana ja käytettävissä ko. retkelle. Varattu kajakki on merkittävä huolellisesti viimeistään lähtö- tai pakkauspäivän aattona. Merkitsemistä varten löytyy vajakirjan luota retkijaoston laminoituja varauslappuja, joihin täytetään omat tiedot. 

Ota tarkkaan huomioon kajakin sopivuus sinulle eli sen koko (tilavuus) ja tuulipinta-ala sekä sen paino retkilastissa, sekä melontamukavuus. Liian kevyt kajakki ei ehkä ole hallittavissa navakassa sivutuulessa ja ajautuu alatuulen puolelle. Kevyt meloja, hiilikuituinen ja tilava kajakki ja vähäinen retkilasti ei ole hyvä joka sään yhdistelmä.

Muista aina ennen retkeä huolellisesti tarkastaa kajakin ja muiden varusteiden kunto! Kohtele seuran varusteita vähintään yhtä hyvin kuin omiasi!

Tee itsellesi varustelista ja tarkasta varusteesi sen mukaan, ettei mitään unohdu kotiin.

Osallistuja saattaa saada vetäjältä ryhmän varusteita kajakkiinsa retken ajaksi (ea-laukku, vara-aukkopeite, varamela jne.). Näitä lainavarusteita on käsiteltävä erityisen huolellisesti.

 

6. Retken valmisteluihin liittyy turvallisuussyistä yleensä yhteinen tapaaminen ja pelastusharjoitus vajavesillä ennen retkeä vetäjän johdolla. Se on pakollinen, jos vetäjä niin päättää.

 

7. Meriretkillä melotaan yhdessä ryhmässä. Ryhmästä poistuttaessa on kysyttävä lupa retken vetäjältä. Retken vetäjä vastaa koko ryhmän turvallisuudesta, joten jokaisen osallistujan tulee retken aikana noudattaa vetäjän ohjeita. Retkimeloja huolehtii oman turvallisuutensa lisäksi myös toisten turvallisuudesta, ja tarvittaessa avustaa retken vetäjää hinauksessa, pelastustoimissa ja ryhmän koossa pitämisessä.

 

8. Jokainen osallistuja huolehtii omasta vakuutuksestaan retkien aikana. Merimelojat ry vakuuttaa ainoastaan retkenvetäjät retken ajaksi. 

 

Vaatimustasot ja niiden lyhyet kuvaukset:

1 = helppo. Rauhallinen tahti, suojaisat reitit. Suunniteltu päivämatka on noin 25 km.

2 = keskitaso. Normaali retkivauhti, osittain suojaisat reitit. Vaatii jonkin verran retkikokemusta. Päivämatkat noin 30 km.

3 = vaativa. Isoja selkävesiä. Kokeneemmille melojille. Päivämatkan pituus voi olla yli 40 km.

4 = erittäin vaativa. Erittäin suuret selkävedet, pitkiä välimatkoja ilman rantautumismahdollisuutta. Päivämatkat jopa yli 50 km.