Merimelojien koulutus ja turvallisuus

Merimelojien jäsenenä voit kouluttautua monella tavoin.

 

Omien ohjaajataitojen edistäminen

Kun melontakoulu on käyty ja melonnasta on tullut mielekäs harrastus, apuohjaajakoulutus on yleensä seuraava askel Merimelojan koulutusuralla. Merimelojien apuohjaajakoulutus järjestetään keväisin, ja siellä opitaan miten melontakoulussa toimitaan apuohjaajana. Koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä opettamiseen, sekä myös käytännönläheistä tekniikkaharjoitusta uimahallissa! Apuohjaajakoulutukseen voit tulla mukaan, vaikka et olisikaan melontaguru. Tärkeintä on halu oppia!

 

Kun vaativammat ohjaajakurssit kiinnostavat, Merimelojien jäsenet voivat osallistua Melonta- ja soutuliiton ohjaaja- ja opaskoulutuksiin. Näillä kursseilla paneudutaan ohjaamiseen ja omaan tekniikkaan jo hieman huolellisemmin, ja koulutukset antavat pätevyyden toimia ohjaajana suojaisilla vesillä (melontaohjaaja) tai hieman vaikeammissa olosuhteissa (melontaopas).  Merimelojat kustantaa jäsenensä osallistumisen ohjaaja- ja opaskursseille, kunhan hän toimii Merimelojien kursseilla ja/tai retkillä vetäjänä.  Muita ohjaajakoulutuksia järjestävät ja pätevyyksiä antavat Pohjoismaisen merimelonnan yhdistys (NIL) ja British Canoe Union (BCU).

 

Muut koulutukset

Merimelojat järjestää myös esimerkiksi ensiapukursseja, solmukursseja, venyttelykursseja, navigointikursseja, tekniikkakursseja ja pelastautumisharjoituksia hieman jäsenistön aktiivisuuden mukaan. Jos kaipaat jonkinlaista koulutusta tai sinua kiinnostaa järjestää jäsenistölle kurssi, otathan koulutusvastaavaan yhteyttä! Jäsenkoulutuksesta ilmoitetaan Merimeloja-lehdessä, sähköpostilistalla sekä nettisivujen Tapahtumakalenteri-osiossa.

 

Kannattaa myös seurata Melonta- ja soutuliiton muita koulutuksia (esim. melojan ensiapukursseja, ohjaamisen erikoiskursseja, lintukursseja, koskikursseja yms). Näihin voivat kaikki Merimelojat osallistua! Jos paikkamäärä on seurakohtaisesti rajoitettu, otathan koulutusvastaavaan yhteyttä ennen ilmoittautumista!

 

Turvallisuus

Melonnan turvallisuuteen liittyy kiinteästi omien taitojen kehittäminen ja rajojen tunnistaminen. Hyvä tapa lisätä melonnan turvallisuutta on käydä talvikaudella Merimelojien uimahallivuorolla. Siellä opetellaan pelastautumisia ja tuentoja, joista on hyötyä turvallisuusnäkökulmasta. Lue myös melonnan turvallisuusohje.

 

Merimelojien melontakouluja ja retkiä varten on aina luotu turvallisuussuunnitelma, ja vetäjille on omat pätevyysvaatimuksensa. Materiaalisalkusta löytyy turvasuunnitelmaesimerkkejä.

 

Jos sinulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai kommentteja koskien Merimelojien koulutuksia ja turvallisuutta, ota yhteyttä seuran koulutus- ja turvavastaavaan osoitteessa turva(a)merimelojat.fi!

Ratajaoston tekniikkaopastusta retki- ja virkistysmelojille 2006.