Merimelojien talkoopanos- ja talkoopistejärjestelmä

Merimelojien jäsenten vuotuisen talkoopanoksen tavoitteena on jokaisen jäsenen osallistuminen seuran toiminnan toteuttamiseen kahden talkoopisteen edestä. Talkoopisteitä voi kerätä esimerkiksi melontakoulujen vetäjänä toimimalla, vajamestarin apuna vajatalkoissa tai kanoottien korjauksessa, jaostojen tehtävissä, Merimeloja-lehteen kirjoittamalla ja monella muulla tavalla. Alle 18-vuotiaita, yli 65-vuotiaita ja ensimmäistä vuotta jäsenenä olevia talkoopanos ei koske.

Talkootehtävistä ilmoitetaan Merimeloja-lehdessä, seuran verkkosivujen keskustelufoorumilla sekä seuran sähköpostilistalla, mutta tietoa tekijäänsä odottavista asioista voit saada myös hallituksen jäseniltä ja toimihenkilöiltä.

Talkoopisteitä myöntävät hallituksen jäsenet, Mäntysaaren ja Skorvön isännät, sekä Merimeloja-lehden päätoimittaja. Talkoopisteitä myöntävät ilmoittavat ne seuran toimistoon jossa ne kirjataan jäsenrekisteriin. Talkootehtävät pisteytetään seuraavasti:

  • Yksi talkoopiste vastaa 1 - 2 illan tai 3 - 6 h työtä.
  • Kaksi talkoopistettä vastaa kolmen illan tai yli 6 h työtä (esim. koko melontakoulu).
  • Pisteiden myöntäjillä on rajatapauksissa mahdollisuus käyttää omaa harkintaa.

Talkoopanoksensa voi suorittaa myös talkoopanosmaksun muodossa. Talkoopanosmaksun suuruus päätetään vuosittain syyskokouksessa. Talkoopanosmaksu käy ilmi seuran verkkosivujen Maksut-sivulta. Jos jäsenellä on kaksi tai useampia talkoopisteitä, ei talkoopanosmaksulomaketta lähetetä. Jos jäsenellä on yksi talkoopiste, hänelle lähetetään lasku 1/2 talkoopanosmaksusta. Jos talkoopisteitä ei ole kertynyt, hänelle lähetetään lasku talkoopanosmaksusta kokonaisuudessaan. 

Talkoopanosmaksut maksetaan kevättalvella lähetettävällä maksulomakkeella. Jos tiedät keränneesi talkoopisteitä ja saat silti postitse talkoopanosmaksulomakkeen, voit tehdä oikaisupyynnön seuran toimistoon. Pyynnöstä tulee käydä nimesi lisäksi ilmi tehtävä josta sinulla pitäisi olla talkoopiste, jaosto jonka tehtävästä oli kyse, sekä talkooajankohta.