Retkireittikilpailu

Merimelojien melontareittikilpailun kiertopalkinto, Kas-Kas-malja.
Kas-Kas maljaan eniten kiinnityksiä kerännyt meloja: Aarne Aro, rautatieläinen, jonka VR:n lääkäri lähetti 40/50-luvun vaihteessa ennenaikaiselle eläkkeelle vastakatarrin takia. Ryhtyi melojaksi ja kasvissyöjäksi. Oli 80-vuotiaana vielä Lapissa jokiretkellä. Eli vielä sen jälkeen...

KAS-KAS kisa

Merimelojat RY.N  JÄSENTENVÄLISEN MELONTAREITTIKISAN SÄÄNNÖT 

1 §

Kisan tavoitteena on tehdä tunnetuksi Suomen vesiretkeilyreittejä. Ansioksi katsotaan uusien reittien löytäminen, kartoittaminen ja kirjallinen kuvaaminen.

2 §

Kisan kesto on melontakausi, jäitten lähdöstä vesistöjen jäätymiseen.

 3 §

Kisaan saa osallistua jokainen seuran jäsen suoritettuaan seuralle kaikki hänelle kuuluvat maksut.

 4 §

Kisaan voi osallistua ainoastaan kellukkein tai vastaavin ominaisuuksin varustetulla retkikanootilla. Melontaliivit, aukkopeite, sekä koskiosuuksilla suojakypärä ovat pakollisia varusteita.

 5 §

Kisassa hyväksytään kaikki ne matkat, jotka on suoritettu meloen ja / tai kanoottipurjehtien.

 6 §

Kisailuretket jaotellaan seuraavasti:

a ) kaukoretket, jollaisiksi kelpuutetaan vähintään 150 km:n pituiset retket

b ) paikallisretket, pituus vähintään 40 km, sisältäen retkihenkisen yöpymisen

7 §

Osallistujan on pidettävä päiväkirjaa retkestä / retkistä, jolla hän osallistuu kisaan. Päiväkirjasta on selvittävä tiedot retken / retkien osanottajista, varusteista, liikkumistavoista, kuljetuista reiteistä, sekä muut palkintosijan määräytymisässä tärkeät seikat. Jos osallistujat ovat jättäneet arvosteltavaksi yhteisen päiväkirjan / päiväkirjat pidetään kisaajia yhtenä kisaryhmänä. Päiväkirjan liitteenä on oltava:

a ) todisteet matkan varrelta

b ) karttapiirros reitistä

c ) seuraavan kaavan mukainen yhdistelmä

 

  Melottu Olosuhteet Leiriytyminen  

Päivämäärä Matka Aika Sää Tuuli Paikka Tapa Huomautuksia

 

Päiväkirja liitteineen on jätettävä seuran retkijaoston vetäjälle selvästi kirjoitettuna viimeistään lokakuun 1. päivänä. Kirja jää seuran arkistoon ja seuralla on täydet oikeudet sen julkaisemiseen. Määräajan jälkeen jätettyjä päiväkirjoja ei oteta arvostelussa huomioon.

 8 §

Kisan voittaja on ansiokkaimmat retket melonut seuran jäsen tai kohdassa 7. mainittu kisaajaryhmä. Voittajan määräämiseksi on otettava huomioon:

a ) retken arvo, kisan tarkoitus huomioon ottaen  (kohta 1. )

b ) perinpohjaisuus, jolla osallistuja / osallistujat on tutustunut reittiin ympäristöineen

c ) retkien omavaraisuusaste. Yöpymistavat, ruuanvalmistustavat, yms...

d ) retkien ja reittien vaikeusaste

e ) retkien pituudet

Yksinomaan päiväkirjasta selviävien seikkojen perusteella ratkaistaan osallistujien keskinäinen paremmuus.

9 §

Seuran retkijaoksen asettama työryhmä arvostelee osanottajien saavutukset. Työryhmä antaa perustellun kirjallisen ehdotuksen osanottajien sijoittumisesta ennen vuosikokousta johtokunnalle. Lopulliset sijoittumiset määrää johtokunta. Arvosteluaikana ei työryhmä saa antaa kenellekään mitään tietoja kisaan osallistuneista eikä näiden saavutuksista.

 10 §

Kisan voittaja saa vuodeksi haltuunsa perinteisen Merimelojat ry.n  Kas  Kas - maljan. Voittajan nimi kaiverretaan maljaan. Maljan kolmasti peräkkäin voittanut saa kunniakirjan.

 11 §

Kisaa koskevia neuvoja ja ohjeita antaa retkijaoksen asettama työryhmä.

Säännöt hyväksytty seuran johtokunnan kokouksessa  14 / 3   1995

Säännöt perustuvat Retkeilykilpailun sääntöihin jotka on hyväksytty Merimelojat ry.n kevätkokouksessa 20.4.1938.