Merimelojat ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:             
Merimelojat ry (M), Merikannontie 10, 00260 Helsinki.
Puh. 050 3574 507 tai sähköposti: toimisto(at)merimelojat.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhdistyslain vaatimusten täyttäminen (lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen), kirjanpitolain vaatimusten täyttäminen, melontakoulujen paikkojen myynti sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä sekä seuran toiminnan mahdollistaminen

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet, melontakoulujen osanottajat sekä yhdistykselle ostolaskuja lähettävät tai yhdistykseltä myyntilaskuja vastaanottavat

Rekisteröityjen oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tietojen korjaamista:

Jäsenillä ja melontakouluihin ilmoittautuneilla on oikeus tarkastaa tietonsa sekä vaatia tietojen muuttamista. Pyyntö on esitettävä sähköpostitse yhdistyksen toimistoon (toimisto () merimelojat.fi) ja tietojen katselu tapahtuu jäsenpäivystyksen yhteydessä tai muuna toimistonhoitajan kanssa sovittuna aikana yhdistyksen toimistossa. Seuran jäsenillä ja työntekijöillä on oikeus tarkastaa Talenomin järjestelmään tallentuneet tietonsa. Tarkastuspyyntö on esitettävä taloudenhoitajalle.

 
Kerättävät tiedot ovat:

Jäsenrekisteri

 • jäsenen täydellinen nimi
 • jäsennumero
 • syntymäaika
 • liittymispäivämäärä
 • sukupuoli
 • ammatti
 • jäsentyyppi (jäsen, ainaisjäsen, hallitus ..)
 • kansalaisuus
 • lähiosoite
 • laskutusosoite
 • puhelinnumero (koti-, työ- ja matkapuhelin sekä fax)
 • sähköpostiosoite
 • talkoosuoritteet

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä. Hallituksen jäsenet kirjaavat jäsenten talkoosuoritteet. Toimistonhoitaja kirjaa jäsenen vastuut sitä mukaan kun jäsen anoo ja saa seuralta käyttöönsä lisämaksullisia asioita, kuten kajakkipaikan omalle kajakille.

Melontakoulujen osanottajat

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (vapaaehtoinen)
 • postiosoite (vapaaehtoinen)
 • melontakoulu johon ilmoittaudutaan
 • ilmoittautumisen tyyppi (aikuinen, opiskelija, nuoriso)
 • maksettu maksu

Tiedot saadaan melontakouluihin ilmoittautuneilta.

Tilitoimiston järjestelmä

Myyntilaskutuksessa jäsenten ja ulkopuolisten täydelliset laskutustiedot, ostolaskutuksessa jäsenten ja ulkopuolisten täydelliset maksun saajatiedot (nimi, tilinumero, maksun tarkoitus), palkanlaskennassa seuran työntekijöiden nimet, tilinumerot sekä verotus- ja palkanmaksutiedot. Kirjanpidon tositteina em. tapahtumien kaikki tositteet.

Tiedot saadaan seuran jäsenrekisteristä ja sopimuksista.

Tietojen luovuttaminen:
Merimeloja-lehden postitukseen käytetyissä tiedoissa on ainoastaan seuran nimi, henkilön nimi ja postiosoite. Helsingin kaupungin liikunta-avustushakemuksen jättäminen velvoittaa yhdistyksen luovuttamaan aktiiviharrastajien nimet, kotipaikat ja syntymävuodet Liikuntaviraston niitä pyytäessä. Tilitoimistomme Talenomin järjestelmään siirretään jäsenten täydelliset maksutiedot. Muualle tietoja ei luovuteta.

Suojaus:
Jäsenrekisteriä hoidetaan yhdistyksen toimitiloissa jäsensihteerin toimesta ja se on asianmukaisesti suojattu. Melontakoulujen Holvi-verkkokaupan suojauksesta vastaa Holvi payment services oy. Tilitoimistojärjestelmän suojauksesta vastaa Talenom oyj. Verkkosivuston suojauksesta vastaa Avoine oy.

Tietosuojaselosteet:

Merimelojat ry:n tietosuojaseloste

Holvi Payment Services oy:n tietosuojaseloste

Talenom Oyj:n tietosuojaseloste

Sporttisaitin / Yhdistysavaimen tietosuojaliite