Missä seuran asioista päätetään

Merimelojien puheenjohtajia eri vuosikymmeniltä

Merimelojat ry on yhdistys, jonka asioista päättävät jäsenet yhdessä.

Olemme voittoa tuottamaton yhdistys, jonka kaikki tulot käytetään toimintamme ja toimintamme puitteiden kustannuksiin.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytään hallituksen valmistelemat toiminta- ja taloussuunnitelmat. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokous voi päättää muutoksista hallituksen ehdotuksiin tai jopa palauttaa asioita hallituksen valmisteltavaksi. Seuran kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä on puhe- ja äänioikeus kokouksissa. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Hallitus

Yhdistyksen kokouksien välillä suunnitelmien toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta vastaa seuran hallitus. Hallituksen jäsenet valitsee syyskokous. Kuka tahansa seuran jäsen voi asettua ehdolle hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisia eikä heille makseta palkkioita.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta tekemään päätöksiä. Hallitus jakaa järjestäytyessään jäsenilleen vastuualueita (kuten jaostotoiminta) ja tarvittavia valtuuksia niiden hoitamiseksi. Seuralla ei ole palkattua toiminnanjohtajaa, jolle tavallisesti seuroissa kuuluvia tehtäviä on jaettu puheenjohtajan, taloudenhoitajan, taloussihteerin ja palkatun toimistonhoitajan kesken.

Luettelon hallituksen jäsenistä yhteystietoineen löydät verkkosivuilta Hallitus-sivulta tai Merimeloja-lehdestä.

Toimihenkilöt

Hallitus nimeää seuralle vapaaehtoisia toimihenkilöitä erilaisiin tehtäviin. Hallitus valitsee myös seuran osa-aikaiset palkatut toimihenkilöt toimintasuunnitelman asettamissa rajoissa. Palkattujen toimihenkilöiden esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja, käytännössä he hoitavat tehtäviään yhtä itsenäisesti kuin vapaaehtoisetkin. Tällä hetkellä palkattuja toimihenkilöitä on kaksi, toimistonhoitaja ja vahtimestari.

Toimihenkilötehtävä tarkoittaa isompaa, jonkinasteista säännöllistä sitoutumista edellyttävää tehtävää, johon yleensä sisältyy sekä vastuuta että itsenäistä toimivaltaa. Luettelon seuran toimihenkilöistä yhteystietoineen löydät verkkosivuilta Toimihenkilöt-sivulta tai Merimeloja-lehdestä.

Vapaaehtoiset (talkoopanoksen puitteissa)

Suuren osan seuran toiminnasta ja yhteisen omaisuutemme (mm. melontakalusto ja tilat) ylläpidosta tekevät seuran jäsenet vapaaehtoistyönä talkoopanosjärjestelmämme puitteissa. Jokainen jäsen saa osallistua seuramme päivittäiseen toimintaan niin toteuttajan kuin osallistujan roolissa. Talkootilaisuuksista ilmoitetaan säännöllisesti ympäri vuoden.

Onko sinulla ideoita uusista toimintamuodoista tai nykyisen kehittämisestä? Onko vajalla jotain kohennettavaa? Pitäisikö seuralle hankkia melontakalustoa, jota meillä ei vielä ole? Osaatko tehdä jotain, josta arvelisit olevan seurallemme hyötyä? Hallitus ja toimihenkilöt vastaavat vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista, joten ota heihin yhteyttä. Jokainen jäsen on tervetullut mukaan toimintamme toteuttamiseen.

Voit myös nostaa asioita ja tekemisiä esille seuran sähköisillä tiedotuskanavilla, kuten nettisivujen keskustelufoorumilla ja Facebook-ryhmässä, sekä keskustella niistä muiden jäsenten kanssa niin foorumeilla kuin vajalla tavattaessa. Merimeloja-lehti on kaikkien jäsenten tiedotuskanava. Jokainen jäsen voi kirjoittaa lehteen.

Jäsenet keskenään

Merkittävä osa jäsenten melonnoista on täysin omatoimista harrastamista tai harjoittelua. Jäsenet voivat sopia keskenään yhteisiä aktiviteetteja kaluston ja tilojen yleisten käyttöperiaatteiden puitteissa. Jäsenet voivat käyttää seuran tiedotuskanavia keskinäiseen sopimiseen.