Käyttöoikeuskaluston käyttösäännöt

Merimelojat ry:n omistama melontakalusto eli seuran käyttöoikeuskalusto on jäsenten käytettävissä alla tarkemmin kuvatuilla ehdoilla.

Merimelojien käyttöoikeuskalustoa (kajakkeja, kanoottia, SUP-lautoja, meloja ja liivejä)  saavat käyttää vain ne Merimelojien jäsenet, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksunsa. Oman kajakkipaikan haltijan tulee lisäksi olla maksanut käyttöoikeusmaksu.

Muilla kuin Merimelojien jäsenillä ei ole oikeutta käyttää seuran käyttöoikeuskalustoa. Kertakohtaisen poikkeusluvan voi myöntää seuran hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö.

Ns. kisällinäytteet eli seuran jäseneksi pyrkivän melontataitotestit ovat pysyvä poikkeus säännöstä. Kisällinäytettä suorittava henkilö voi meloa Merimelojien kajakilla, vaikkei ole vielä seuran jäsen. Kisällinäytteen saavat vastaanottaa vain hallituksen erikseen valtuuttamat henkilöt.

Seuran käyttöoikeuskaluston käyttö vajalta meloen tapahtuvilla korkeintaan kahden yöpymisen mittaisilla melonnoilla on sallittu kohteesta riippumatta. Melonta voi siis suuntautua muuallekin kuin seuran retkitukikohtiin. Kaluston kuljettaminen muualla sijaitsevaan kohteeseen autolla tai millä muulla tavalla tahansa edellyttää kaluston vuokrausta. Vuokrattavissa on vain hallituksen tähän tarkoitukseen erikseen osoittama kalusto.

Jaostojen (koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto, ratajaosto ja nuorisojaosto) erikoiskaluston käytöstä on sovittava kunkin jaoston vastuuhenkilön kanssa. Tätä kalustoa voidaan vastuuhenkilöiden kanssa erikseen sovittaessa kuljettaa muualla sijaitseville harjoitus- ja kilpailupaikoille.

Seuran koulutustoimintaa (tai vastaavaa) aktiivisesti järjestävät henkilöt saavat hallituksen kanssa erikseen sopimalla lainata käyttöoikeuskalustoa melontatapahtumiin/harjoituksiin.

Käyttäjä on aina vastuussa käytössään olevasta kalustosta ja sen kunnosta.