Kajakkipaikan myöntämisperusteet

Merimelojat ry

 

 Merimelojat ry:n hallitus 15.5.2018

 

 Kajakkipaikan myöntämisperusteet

1. Kajakkipaikkaa voi hakea vain henkilö, joka on ollut seuran jäsenenä vähintään 2 kk alkaen siitä päivämäärästä, jolloin hän on täysimääräisesti suorittanut hänelle määrätyn jäsenmaksun.

2. Kajakkipaikkaa tulee hakea toimistonhoitajalta kirjallisesti, esim. sähköpostilla.

3. Suullista kajakkipaikan hakemista tai kajakkipaikan vaihtoa ei hyväksytä.

4. Kajakkipaikkaa tulee hakea kirjallisesti olemassa olevalle kajakille tai kahden viikon sisällä kajakkipaikan hakemisesta hankitulle kajakille. Muutoin kajakkipaikkahakemus raukeaa.

5. Kaikki vajojen kajakkipaikat ovat samanarvoisia.

6. Kajakkipaikan luovuttamisesta päättää toimistonhoitaja hakujärjestyksessä jonotuslistan mukaisesti ja tarvittaessa hallituksen tuella ja avustuksella.

7. Kajakkipaikka tulee hakea ensin, minkä jälkeen on mahdollisuus hakea kajakkipaikan vaihto.

8. Jos hakija kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua paikkaa, kajakkipaikkahakemus raukeaa ja hakija menettää paikkansa jonossa. Hän voi sitten ilmoittautua uudelleen jonoon.

9. Mikäli vapaita kajakkipaikkoja ei ole, hakijat laitetaan jonotuslistalle hakemusten saapumisjärjestyksessä.

10. Jos kajakkipaikan haltija kokee, että kajakkipaikka on hänelle epätavallisen hankala, hän voi hakea itselleen kirjallisesti kajakkipaikan vaihtoa ja perusteltava syynsä kajakkipaikan vaihdolle.

11. Riittävät syyt paikan vaihdolle voivat olla terveydelliset ja fyysiset syyt.

12. Jos seuralla ei ole tarjottavana vaihtokelpoista paikkaa, hakija voi ilmoittautua kirjallisesti kajakkipaikan vaihtojonoon.

13. Toista kajakkipaikkaa voidaan hakea erityyppiselle kajakille. Jos hakijalla on esim. retkikajakki, hän voi hakea toista paikkaa kuntokajakille, avokanootille tai kaksikolle. Toimistonhoitaja päättää paikan myöntämisestä.

14. Toiselle, samantyyppiselle kajakille kajakkipaikkaa hakeva tarvitsee aina hallituksen hyväksynnän.

15. Kolmannelle tai useammalle kajakille kajakkipaikkaa ei voi hakea.

16. Kajakkipaikasta luopumisesta tulee ilmoittaa toimistonhoitajalle.

17. Kajakkipaikkaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

18. Seuran jäsenyydestä luopumisen jälkeen kajakkipaikka tulee olla tyhjä kahden viikon aikana.

19. Jos kajakkipaikan hakija kokee joutuneensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, hän voi tehdä kirjallisen valituksen hallitukselle.

20. Jos kajakkia ei ole käytetty vuoteen, seuralla on oikeus siirtää se mille tahansa paikalle, esim. ylemmäksi.