Kaapit ja kajakkipaikat


Kaapit


Merimelojat ry:n jäsenellä on mahdollisuus saada vuokralle kaappipaikka kajakkivajasta, jos vapaita kaappeja on. Kaapit varataan ainoastaan toimiston kautta, eikä jäsen voi suoraan luovuttaa kaappiaan toiselle henkilölle. Jos kaappeja ei ole vapaina, jäsen voi ilmoittautua toimistonhoitajalle kaappijonoon. Ilmoittautuminen jonoon on aina henkilökohtainen (yksi jäsen ei voi ilmoittaa useampaa henkilöä jonoon). Vapautuvista paikoista ilmoitetaan sähköpostilla.

Tällä hetkellä kaapin vuosimaksu on 12 euroa. Se maksetaan aina keväällä jäsenmaksun yhteydessä, jos jäsenellä on jo kaappi. Uuden kaapin maksu puolestaan on ensin suoritettava seuran tilille, minkä jälkeen  toimistonhoitaja antaa kaapin käyttöön. Toimistonhoitaja merkitsee kaapin nimilapulla, johon on kirjoitettu kaapin vuokraajan suku- ja etunimi. Lukko on käyttäjän itse hankittava kaappiin, jos siinä ei ole omaa lukkoa. Toimisto pitää kaapeista luetteloa.

Nimettömät kaapit ja sellaiset, joiden vuosimaksua ei ole suoritettu jäsenmaksun yhteydessä eräpäivään mennessä tai joissa on muuta epäselvää, voidaan avata heti. Tavarat otetaan säilytykseen 6 kuukaudeksi. Tämän jälkeen seura menettelee tavaroiden kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostilla, jos hän on antanut ajantasaiset yhteystietonsa seuralle. Kaapin mahdollisesti murrettua lukkoa ei seura korvaa.


Kajakit (kanootit, SUP-laudat)


Henkilöllä, joka on ollut Merimelojat ry:n jäsen vähintään 2 (kaksi) kuukautta alkaen täyden jäsenmaksun suorittamispäivämäärästä, on mahdollisuus saada vuokralle kajakki- tai kanoottipaikka yksityisvajasta, jos vapaita paikkoja on. Paikat varataan ainoastaan toimiston kautta, eikä jäsen voi suoraan luovuttaa paikkaa toiselle henkilölle. Jos paikkoja ei ole vapaina, jäsen voi ilmoittautua toimistonhoitajalle kajakkipaikkajonoon. Ilmoittautuminen jonoon on aina henkilökohtainen (yksi jäsen ei voi ilmoittaa useampaa henkilöä jonoon). Vapautuvista paikoista ilmoitetaan sähköpostilla.
Kanoottien korkeuden takia niille sopivia paikkoja on vähän.

Merimelojien jäsenmaksu sisältää joko Merimelojien kaluston (kajakit, SUP-laudat, melat, liivit jne.) käyttöoikeuden tai kajakkipaikan. Jos jäsen haluaa kajakkipaikan lisäksi käyttöoikeuden seuran kalustoon, maksaa hän kajakkipaikan haltijan lisäkäyttöoikeusmaksun, joka tällä hetkellä on 20 euroa vuodessa. Toimisto pitää kajakkipaikoista luetteloa. Toimistonhoitaja merkitsee paikan nimilapulla, johon on kirjoitettu paikan vuokraajan suku- ja etunimi. Paikan numeroa tai nimilappua ei saa peittää.

Kajakkipaikoilla olevat tuntemattomat kajakit ja sellaiset, joiden omistaja ei ole maksanut jäsenmaksua eräpäivään mennessä tai joissa on muuta epäselvää, merkitään yhteydenottopyynnöllä tai omistajaan otetaan yhteyttä,  jos hän on antanut ajantasaiset yhteystietonsa seuralle. Tällainen kajakki voidaan siirtää myös välittömästi ulos. Luvattomasti vajoihin tuodut kajakit siirretään ulos, eikä seura vastaa niistä millään tavalla.

Kajakkia säilytetään 6 kuukautta omistajan vastuulla, jonka jälkeen seura menettelee sen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Käyttämättömän näköiset kajakit siirretään ylemmille orsille.

Kaappeja ja kajakkipaikkoja ei ole tarkoitettu melontakaluston ja välineiden pitkäaikaista passiivista säilytystä eikä varsinkaan tyhjinä pitämistä varten. Paikoista on jatkuva pula.

Tyhjien kajakkipaikkojen ja kaappien omistajiin otetaan yhteyttä sähköpostilla, jos omistaja on antanut toimivan osoitteen. Jos kaappeja tai paikkoja ei käytetä, seura voi ottaa ne takaisin uudelleen jaettaviksi.

Vuosien melontataukoa pitävien jäsenten toivotaan luopuvan hallussaan olevista paikoista aktiivisesti melovien hyväksi. Seuralla on tällä hetkellä hyvä kajakkikalusto jäsenistön käytettävissä.

Lisätietoja voi kysyä seuran toimistosta jäsenpäivystysaikoina (sähköpostiin vastataan myös muulloin).