Kaapit ja kajakkipaikat


Kaapit


Merimelojat ry:n jäsenellä on mahdollisuus saada vuokralle kaappipaikka kajakkivajasta, jos vapaita kaappeja on. Kaapit varataan ainoastaan toimiston kautta, eikä jäsen voi suoraan luovuttaa kaappiaan toiselle henkilölle. Jos kaappeja ei ole vapaina, jäsen voi ilmoittautua toimistonhoitajalle kaappijonoon. Vapautuvista paikoista ilmoitetaan sähköpostilla.

Tällä hetkellä kaapin vuosimaksu on 12 euroa. Se maksetaan aina keväällä jäsenmaksun yhteydessä, jos jäsenellä on jo kaappi. Uuden kaapin maksu puolestaan on ensin suoritettava seuran tilille, minkä jälkeen  toimistonhoitaja antaa kaapin käyttöön. Toimistonhoitaja merkitsee kaapin nimilapulla, johon on kirjoitettu kaapin vuokraajan suku- ja etunimi. Lukko on käyttäjän itse hankittava kaappiin, jos siinä ei ole omaa lukkoa. Toimisto pitää kaapeista luetteloa.

Nimettömät kaapit ja sellaiset, joiden vuosimaksua ei ole suoritettu jäsenmaksun yhteydessä eräpäivään mennessä tai joissa on muuta epäselvää, merkitään yhteydenottopyynnöllä tai vuokraajaan yritetään ottaa yhteyttä. Jos vuokraajaa ei tavoiteta, kaappi avataan ja tavarat otetaan säilytykseen vuodeksi. Tämän jälkeen seura menettelee tavaroiden kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjälle ilmoitetaan, jos hän on antanut ajantasaiset yhteystietonsa seuralle (huolehtinut osoitteenmuutosilmoituksista jne.). Kaapin mahdollisesti murrettua lukkoa ei seura korvaa.


Kajakit


Henkilöllä, joka on ollut Merimelojat ry:n jäsen vähintään 2 (kaksi) kuukautta alkaen täyden jäsenmaksun suorittamispäivämäärästä, on mahdollisuus saada vuokralle kajakkipaikka yksityisvajasta, jos vapaita paikkoja on. Paikat varataan ainoastaan toimiston kautta, eikä jäsen voi suoraan luovuttaa paikkaa toiselle henkilölle. Jos paikkoja ei ole vapaina, jäsen voi ilmoittautua toimistonhoitajalle kajakkipaikkajonoon. vapautuvista paikoista ilmoitetaan sähköpostilla.

Merimelojien jäsenmaksu sisältää joko Merimelojien kaluston käyttöoikeuden tai kajakkipaikan. Jos jäsen haluaa kajakkipaikan lisäksi käyttöoikeuden seuran kalustoon, maksaa hän kajakkipaikan haltijan lisäkäyttöoikeusmaksun, joka tällä hetkellä on 20 euroa. Toimisto pitää kajakkipaikoista luetteloa. Toimistonhoitaja merkitsee paikan nimilapulla, johon on kirjoitettu paikan vuokraajan suku- ja etunimi.

Tuntemattomat kajakit ja sellaiset, joiden maksua ei ole suoritettu tai joissa on muuta epäselvää, merkitään yhteydenottopyynnöllä tai omistajaan yritetään ottaa yhteyttä,  jos hän on antanut ajantasaiset yhteystietonsa seuralle (huolehtinut osoitteenmuutosilmoituksista jne.). Jos omistajaa ei tavoiteta, kajakki voidaan siirtää myös ulos.

Kajakkia säilytetään vuosi omistajan vastuulla, jonka jälkeen seura menettelee sen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Käyttämättömän näköiset kajakit siirretään ylemmille orsille.

Kaappeja ja kajakkipaikkoja ei ole tarkoitettu melontakaluston ja välineiden pitkäaikaista passiivista säilytystä varten. Paikoista on jatkuva pula. Vuosien melontataukoa pitävien jäsenten toivotaan luopuvan hallussaan olevista paikoista aktiivisesti melovien hyväksi. Seuralla on tällä hetkellä hyvä kajakkikalusto jäsenistön käytettävissä.

Lisätietoja voi kysyä seuran toimistosta jäsenpäivystysaikoina (sähköpostiin vastataan myös muulloin).