Jäsenmaksujen maksaminen

Merimelojat ry:n jäsenmaksu on kalenterivuotinen eikä sen suuruus siis riipu maksuajankohdasta.

Jäsenmaksulaskut lähetetään helmi-maaliskuun vaihteessa ja ne erääntyvät kahden viikon kuluttua. Jos et ole saanut laskua maaliskuussa, ota heti yhteyttä toimistoon.

Jos haluat muuttaa jäsenluokaksi  3 ("ulkojäsen", ei Humalluodon palveluita) tai erota seurasta, ilmoita siitä viipymättä toimistoon.

Käytä maksaessasi vain laskussa annettua tilinumeroa ja viitettä. Jos laskussa on jotain huomauttamista, ota  yhteyttä toimistoon.

Älä muuta laskun summaa omatoimisesti! Ota ensin yhteyttä toimistoon!

Muista oikea viitenumero!

Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, jäsenen avainkortti suljetaan niin, että jäsen ei enää pääse avainkortillaan vajasaarelle. Uuden kortin saa sen jälkeen vain toimistosta päivystysaikoina (vanha kortti otettava mukaan). Tiedot poistetaan myös lehden postituslistoilta.

Seura ei lähetä muistutuksia eikä jäsenkarhulaskuja.

Puolen vuoden kuluttua jäsenmaksun maksamatta jättämisestä jäsenen katsotaan eronneen seuran jäsenyydestä. Tästä ei lähetetä ilmoitusta entiselle jäsenelle.

Jos eroat seurasta tai sinut todetaan eronneeksi ja  sinulta on jäänyt omaisuutta seuran tiloihin (esim. kajakki tai muita tavaroita), seuralla on kuuden kuukauden kuluttua erosta tai sääntömääräisten maksujen laiminlyömisestä oikeus menetellä tavaroittesi kanssa hyväksi katsomallaan tavalla. Muista siis poistaa kaikki omaisuutesi seuran tiloista.