Antidoping-tietoa

Merimelojat ry on sitoutunut lajiliiton kautta toimimaan reilun pelin hengen mukaisesti ja puhtaan urheilun puolesta. Noudatamme lajiliiton ja SUEK:n (Suomen antidoping -toimikunnan) antidoping-säännöstöjä. Sitoumus koskee kaikkia seuramme jäseniä. Jokaisen kilpailuihin osallistuvan jäsenemme henkilökohtaisella vastuulla on pitää itsensä tietoisena sitoumuksen merkityksestä ja noudattaa asianmukaisia säännöksiä.

 

MITÄ DOPING ON?

Dopingaine on urheilijan käyttämä tai urheilijalle annettu mikä tahansa elimistölle vieras aine, tai elimistöön
kuuluva aine ylimäärin käytettynä tai epänormaalilla tavalla elimistöön annettuna. Dopingin tarkoituksena on parantaa urheilijan kilpailusuoritusta keinotekoisesti ja epäreilulla tavalla. Dopingrikkomus on WADA:N (World Antidoping Association) vuosittain vahvistaman kiellettyjen lääkkeiden ja menetelmien listassa mainittu teko. Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), entinen Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry, vastaa dopingvalvonnasta Suomessa.

 

MIKSI DOPING ON KIELLETTY?

Dopingin kiellon taustalta löytyvät terveydelliset-, eettiset- sekä oikeudelliset syyt. Dopingin käytöstä seuraa monenlaisia pitkäaikaisia ja pysyviä haittoja elimistölle. Dopingin käyttö voi johtaa myös äkilliseen kuolemaan (esimerkiksi piristeet). Dopingaineiden terveyshaitat korostuvat anabolisissa aineissa. Dopingin käyttö on reilun pelin hengen vastaista. Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Suomessa, toisin kuin esimerkiksi Italiassa, dopingaineiden käyttö ei ole rikoslain perusteella rangaistava teko, huumausaineiden käyttöä lukuun ottamatta. Sen sijaan urheilun sisäiset kansainväliset ja kansalliset säännöstöt kieltävät dopingin käytön ja levittämisen.

 

DOPINGVALVONTA

Merimelojien jäsen kuuluu seuransa kautta Suomen antidopingsäännöstön piiriin, joka tarkoittaa sitä, että testata voidaan missä ja milloin tahansa. Periaatteessa tämä koskee seuran kaikkia jäseniä, käytännössä vähintään kansallisissa kilpailuissa kilpailevia urheilijoita. Kielletyt aineet ja menetelmät löytyvät osoitteesta https://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1. Lääkeaineen nimellä voi hakea myös KAMU-palvelussa

• Taulukosta I löytyy luettelo Suomessa harjoituskaudella ja/tai kilpailuissa kielletyistä aineista.
• Taulukossa II on listattu kielletyt ja sallitut lääkkeet.

Näiden pohjalta voi tarkistaa helposti, onko jokin itselle määrätty lääke tai käsikauppalääke sallittu vai ei. Lääkkeet kannattaa tarkistaa listalta, vaikka olisi lääkärissä kertonut kilpailevansa ja näyttänyt em. luetteloita. Esimerkiksi tavallinen lääkärin määräämä yskänlääke Codesan comp löytyy kiellettyjen lääkkeiden listalta. Lääke sisältää efedriiniä, joka on piriste ja kilpailun aikana kielletty aine.

 

Erivapaus melojan lääkityksessä

Mikäli rata- tai koskimelojalla (yleinen sarja sekä nuoret 18v ja 20v) on kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle lääketieteellinen peruste (sairauden hoito) pitää sen käytölle hakea erivapautta. Erivapautta haetaan SUEK:lta kirjallisesti lääkärintodistuksen kera. Pelkkä resepti ei riitä erivapauden myöntämiseen. Muissa melonnan lajeissa ja ikäsarjoissa, kuten  maratonmelonnassa SUEK tarkistaa mahdollisen dopingtestin jälkeen, että aineen käytön perustana on sairauden hoito. Tämä on voitava todistaa lääkärintodistuksella. SUEK:lta saa tarkempia ohjeita erivapauden  hakemisesta.

Ravintolisät

Ravintolisien tuoteselosteet eivät aina kerro totuutta, sillä ne saattavat joskus sisältää epäpuhtauksina kiellettyjä aineita. Ravintolisiä käyttävän tulisi pyytää valmisteen maahantuojalta kirjallinen todistus, siitä ettei valmiste sisällä kiellettyjä aineita.

 

RANGAISTUKSET

Dopingrikkomuksesta seuraa yleensä 2 vuoden urheilun toimintakielto. Toistuvasta rikkomuksesta voi seurata elinikäinen toimintakielto. Todettu dopingrikkomus on Merimelojat ry:n sääntöjen mukainen erottamisperuste – dopingrikkomukseen syyllistyneen henkilön toiminta melonnan parissa ja Merimelojat ry:ssä voi päättyä kokonaan.

 

LINKKEJÄ

SUEK

Melonta- ja soutuliiton antidoping-toiminta

Puhtaasti paras -verkkokoulutus urheilijoille ja tukijoukoille

KAMU-lääkehaku

 

Tarkista aina ajantasainen tieto lajiliiton ja SUEK:n sivuilta!