Kuinka jäseneksi?

Seuran jäseneksi liittyvältä edellytetään turvallisuussyistä riittäviä ja todistettavia melonnan perustaitoja sekä pelastustaitoa.

1. Hakija on suorittanut hyväksytysti Merimelojat ry:n melontakoulun

Hakija täyttää ja allekirjoittaa jäsenhakemuksen ja liittää siihen melontakoulutodistuksensa kopion.

2. Muu hakija

Taidot voi osoittaa:

a) esim.toisen seuran kolmipäiväisen melontakurssin todistuksella, josta on käytävä ilmi pelastustaitoharjoittelu

b) tai melontataitonäytteellä (jos kurssin todistus on päässyt katoamaan tms.). Melontataitokoe ("kisällinäyte") suoritetaan materiaalisalkusta löytyvän kirjallisen ohjeen mukaan. Hallituksen hyväksymä kisällinäytteen vastaanottaja tarkastaa kaikkien lomakkeessa mainittujen taitojen osaamisen ja kuittaa sen allekirjoituksellaan. Lomake on liitettävä jäsenhakemukseen.

Lisäksi muilta hakijoilta edellytetään Merimelojien vajarastin suorittamista ennen jäsenhakemuksen lähettämistä. Vajarastin tarkastaja vahvistaa suorituksen jäsenhakulomakkeeseen allekirjoituksellaan.

Jäsenhakemuksen on siis oltava kaikin puolin kunnossa ennen kuin hakija lähettää sen toimistolle. Mukana on oltava melontakoulutodistus tai kisällinäytelomake ja merkintä suoritetusta vajarastista.


Liittyviltä jäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu. Vaja- ja retkisaarten avaimista peritään panttimaksu. Pantin saa takaisin avaimen palautuksen jälkeen - sitä varten on otettava yhteyttä toimistoon. (Ks. Jäsenopas - Maksut)

1. Jäsenhakemuslomakkeita saa päivystyksestä. Voit hakea materiaalisalkusta pdf-muodossa lomakkeen, jonka voi täyttää ja sitten tulostaa tietokoneella. Täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan päivystykseen joko henkilökohtaisesti tai postitse.

2. Tiedot rekisteröidään.

3. Lasku lähetetään.

Mitään ei saa maksaa ennenkuin tiedot on rekisteröity ja lasku on saapunut!

4. Maksettua laskua vastaan voi lunastaa avainkortin päivystyksestä.

Jäsenasioita ja seuraan liittymisasioita hoidetaan jäsenpäivystyksessä. Lisätietoja voi pyytää ja kysymyksiä voi esittää mm. toimistonhoitajalle ja puheenjohtajalle.

Käyttöoikeuden tai kanoottipaikan lunastaneiden edellytetään osallistuvan ainakin kaksi kertaa vuodessa johonkin talkootoimintaan seuran hyväksi. Ellei aika riitä, asian voi hoitaa talkoopanosmaksulla (seuran maksut). Talkoopanos- ja talkoopistejärjestelmän kuvaus.

JÄSENTEN HYVÄKSYNTÄ:

Jäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.