Kuinka jäseneksi?

Seuran jäseneksi liittyvältä edellytetään turvallisuussyistä riittäviä ja todistettavia melonnan perustaitoja sekä pelastustaitoa.

1. Hakija on suorittanut hyväksytysti Merimelojat ry:n melontakoulun

Hakija täyttää ja allekirjoittaa jäsenhakemuksen ja liittää siihen melontakoulutodistuksensa kopion.

2. Muu hakija

Taidot voi osoittaa:

a) esim.toisen seuran kolmipäiväisen (n. 10-12 t) melontakurssin todistuksella, josta on käytävä ilmi pelastustaitoharjoittelu

b) tai melontataitonäytteellä (jos kurssin todistus on päässyt katoamaan tms.). Melontataitokoe ("kisällinäyte") suoritetaan materiaalisalkusta löytyvän kirjallisen ohjeen mukaan aina merellä. Hallituksen hyväksymä kisällinäytteen vastaanottaja tarkastaa testimelonnan aikana kaikkien lomakkeessa mainittujen taitojen osaamisen (ml. pelastusharjoitus) ja kuittaa sen allekirjoituksellaan. Lomake on liitettävä jäsenhakemukseen.

Lisäksi muilta hakijoilta edellytetään Merimelojien vajarastin suorittamista ennen jäsenhakemuksen lähettämistä. Vajarastin tarkastaja vahvistaa suorituksen jäsenhakulomakkeeseen allekirjoituksellaan. Vajarasteja pyritään järjestämään kevään ja kesän aikana viikottain, katso oheisesta lomakkeesta tällä hetkellä ilmoitetut päivämäärät ja ilmoittaudu mukaan.

Vajarastin voi ottaa vastaan vain seuran jäsen, joka on hallituksen hyväksymä tai joka on suorittanut Merimelojat ry:n melontakoulun apuohjaajakoulutuksen.

Jäsenhakemuksen on siis oltava kaikin puolin kunnossa ennen kuin hakija tuo tai lähettää sen toimistolle. Mukana on oltava melontakoulutodistus tai kisällinäytelomake ja merkintä suoritetusta vajarastista.

Liittyviltä jäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu. Vaja- ja retkisaarten avaimista peritään panttimaksu. Pantin saa takaisin avaimen palautuksen jälkeen - sitä varten on otettava yhteyttä toimistoon. (Ks. Jäsenopas - Maksut)

1. Jäsenhakemuslomakkeita saa päivystyksestä. Voit hakea myös materiaalisalkusta lomakkeen, jonka voi täyttää ja sitten tulostaa tietokoneella. Täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan päivystykseen joko henkilökohtaisesti tai postitse.

2. Tiedot rekisteröidään.

3. Lasku lähetetään.

Mitään ei saa maksaa ennenkuin tiedot on rekisteröity ja lasku on saapunut!

4. Maksettua laskua vastaan voi lunastaa avainkortin päivystyksestä (huom. maksun pitää näkyä Merimelojien tilillä). Hakijan on siis käytävä toimistossa päivystysaikana. Valtakirjalla voi jäsen kuitenkin  hoitaa toisen jäsenen asioita.

Toimistoon lähetettyjä jäsenhakemuksia säilytetään kulloisenkin kalenterivuoden ajan.

Jäsenasioita ja seuraan liittymisasioita hoidetaan jäsenpäivystyksessä. Lisätietoja voi pyytää ja kysymyksiä voi esittää mm. toimistonhoitajalle ja puheenjohtajalle.

Käyttöoikeuden tai kanoottipaikan lunastaneiden edellytetään osallistuvan ainakin kaksi kertaa vuodessa johonkin talkootoimintaan seuran hyväksi. Ellei aika riitä, asian voi hoitaa talkoopanosmaksulla (seuran maksut). Talkoopanos- ja talkoopistejärjestelmän kuvaus.

JÄSENTEN HYVÄKSYNTÄ:

Jäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.