Kuinka jäseneksi?

Seuran jäseneksi liittyvältä edellytetään turvallisuussyistä riittäviä ja todistettavia melonnan perustaitoja sekä pelastustaitoa. Taidot voi osoittaa esim. kolmipäiväisen melontakurssin todistuksella (tai melontataitonäytteellä, jos kurssin todistus on päässyt katoamaan tms.). Hallituksen hyväksymä kisällikokeen vastaanottaja tarkastaa kaikkien lomakkeessa mainittujen taitojen osaamisen ja kuittaa sen allekirjoituksellaan. Lisäksi edellytetään Merimelojien vajarastin suorittamista.


Liittyviltä jäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu. Vaja- ja retkisaarten avaimista peritään panttimaksu. Pantin saa takaisin avaimen palautuksen jälkeen - sitä varten on otettava yhteyttä toimistoon. (Ks. Jäsenopas - Maksut)

1. Jäsenhakemuslomakkeita saa päivystyksestä. Voit hakea materiaalisalkusta pdf-muodossa lomakkeen, jonka voi täyttää ja sitten tulostaa tietokoneella. Täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan päivystykseen joko henkilökohtaisesti tai postitse.

2. Tiedot rekisteröidään.

3. Lasku lähetetään.

Mitään ei saa maksaa ennenkuin tiedot on rekisteröity ja lasku on saapunut!

4. Maksettua laskua vastaan voi lunastaa avainkortin päivystyksestä.

Jäsenasioita ja seuraan liittymisasioita hoidetaan jäsenpäivystyksessä. Lisätietoja voi pyytää ja kysymyksiä voi esittää mm. toimistonhoitajalle ja puheenjohtajalle.

Käyttöoikeuden tai kanoottipaikan lunastaneiden edellytetään osallistuvan ainakin kaksi kertaa vuodessa johonkin talkootoimintaan seuran hyväksi. Ellei aika riitä, asian voi hoitaa talkoopanosmaksulla (seuran maksut). Talkoopanos- ja talkoopistejärjestelmän kuvaus.

JÄSENTEN HYVÄKSYNTÄ:

Jäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.