Merimelojat ry kevätkokous pidetty

9.4.2013 klo 18

Seuran kevätkokous pidettiin majalla 9.4.2013. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä hyväksyttiin hallituksen esitys avainpanttimaksun korottamisesta 25 euroon.

Seuran kevätkokous pidettiin majalla tiistaina 9.4.2013. Paikalla oli
29 jäsentä. Kokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2012, sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
muille toimihenkilöille kyseisen tilikauden osalta.

Avainpanttimaksu, joka koskee saarten metalliavaimia, päätettiin
korottaa 25 euroon.

Hallitus