Vajasaaren saunan lämmityskeskeytys jatkuu 14.4.2021 saakka

14.3.2021

Seuran saunan lämmityksen keskeytys jatkuu 14.4.2021 saakka. Perusteena Teleä-Suomen  aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d -pykälään perustuva päätös (11.3.2021).

------------

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 24.2.2021 tartuntatautilain väliaikaiseen 58 d pykälään perustuen velvoitaa HUS:n sairaanhoitopiirin toimijoita varmistamaan, että toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin.

Koska Merimelojien hallitus on jo aiemmin päättänyt, että poikkeustilanteen vuoksi seura ei ryhdy käyttämään voimavaroja saunavuorojärjestelmän luomiseen ja koska saunatilamme ovat varsin pienet AVI:n päätöksen mukainen etäisyysvaatimus huomioon ottaen, suljetaan saunatilat (saunaa ei lämmitetä) AVI:n päätöksen mukaiseksi ajaksi 25.2.-14.3.2021.