Vajasaaren saunan lämmityskeskeytys jatkuu 16.5.2021 saakka

29.4.2021

Koska seura ei voi varmistaa Aluehallintoviraston päätöksen mukaista terveysturvallisuutta vajasaaren saunassa, saunan lämmityskatkosta jatketaan 16.5.2021 saakka.

-----------------

Aluehallintoviraston päätökseen perustuen seuran saunan lämmityskatkos jatkuu 28.4.2021 saakka.

Seuran saunan lämmityksen keskeytys jatkuu 14.4.2021 saakka. Perusteena Teleä-Suomen  aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d -pykälään perustuva päätös (11.3.2021).

------------

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 24.2.2021 tartuntatautilain väliaikaiseen 58 d pykälään perustuen velvoitaa HUS:n sairaanhoitopiirin toimijoita varmistamaan, että toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin.

Koska Merimelojien hallitus on jo aiemmin päättänyt, että poikkeustilanteen vuoksi seura ei ryhdy käyttämään voimavaroja saunavuorojärjestelmän luomiseen ja koska saunatilamme ovat varsin pienet AVI:n päätöksen mukainen etäisyysvaatimus huomioon ottaen, suljetaan saunatilat (saunaa ei lämmitetä) AVI:n päätöksen mukaiseksi ajaksi 25.2.-14.3.2021.