Merimelojat ry:n vuoden 2020 kevät- ja syyskokousten päätökset

25.11.2020

Seuran kevät- ja syyskokoukset pidettiin tiistaina 24.11.2020 lähi- ja etäkokouksen yhdistelmänä. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset. Seuralle valittiin uusi puheenjohtaja.

Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja maksuiksi vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Tarula-Aho, tehtävästä väistyvän Rauli Rautavuoren tilalle. Tuija on aiemmin toiminut seuran puheenjohtajana eli ylimelamiehenä vuosina 1993-1997. Sekä puheenjohtajan että hallituksen jäsenten toimikaudet ovat kaksivuotisia.

Hallituksen jäseninä kaksivuotiskautensa toisen vuoden jatkavat Kimmo Ahonen ja Ville Vainio. Erovuoroisina hallituksen jäseninä kauttaan jatkamaan valittiin  Martti Roivainen, Nädia Radi ja Asko Niemelä-Koura. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Reetta Puttonen, Tatu Paulaharju, Matti Huhtamies, Timo Mononen, Ralf Sund ja Liisa Kemppainen. Rauli Rautavuori valittiin puheenjohtajuudesta luovuttuaan jatkamaan hallituksen jäsenenä.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kerttu Virtanen ja Ilkka Sarkia, varahenkilöinään Hannele Havansi ja Henrik Musakka.

Kokous kävi keskustelun Johan Holmbergin sääntömuutosaloitteesta sekä hallituksen vastaesityksestä. Molemmat ehdotukset saivat kannatusta. Keskustelun päätteeksi Johan päätyi vetämään aloitteensa takaisin eli sääntömuutosaloitteen käsittely raukesi.