Kevätkokouskutsu - kokous järjestetään tiistaina 21.4.2020 klo 18 majalla

21.4.2020 klo 18

Kokouksen ajankohta ja/tai järjestämistapa voivat vielä muuttua koronavirustilanteeseen liittyvien rajoitusten vuoksi

Kokouskutsu

Merimelojat ry:n kevätkokous 2020 järjestetään majalla tiistaina 21.4.2020 klo 18, mikäli se koronavirukseen liittyvien rajoitusten puitteissa on mahdollista.

Kokouksen mahdollisestä siirtämisestä tai poikkeavasta toteutustavasta ilmoitetaan heti, kun seuralla on tietoa vaihtoehdoista.

Kokouksen asiakirjat, poislukien tilinpäätös, ovat etukäteen ladattavissa tämän kutsun yhteydessä.