Merimelojat ry:n vastalause Suomen Kanoottiliiton syyskokouksen 2011 päätökseen

22.11.2011

Suomen Kanoottiliiton syyskokous 2011 päätti liiton operatiivisen toiminnan siirtämisestä Suomen Melonta- ja Soutuliitolle. Merimelojat ry jätti kirjallisen vastalauseen kokouksen pöytäkirjaan.

Suomen Kanoottiliiton syyskokous 2011 päätti liiton operatiivisen toiminnan siirtämisestä Suomen Melonta- ja Soutuliitolle. Merimelojat ry jätti kirjallisen vastalauseen kokouksen pöytäkirjaan.

Merimelojat ry:n vastalause (pdf-tiedosto)

Merimelojat on vastustanut tapaa, jolla melonnan ja soudun yhteistä lajiliittohanketta on viety eteenpäin. Päätöksiä on tehty keskeneräisten ja osin epärealististen suunnitelmien varassa, ääniylivoimalla, sen sijaan että olisi pyritty kaikkia melonta (ja soutu) seuroja tyydyttävään lopputulokseen.

Suomen Kanoottiliiton toiminta on siirretty uudelle liitolle, mutta uudella liitolla ei vielä ole strategiaa, organisaatiota, toimintasuunnitelmaa eikä talousarviota. Merimelojat katsoi, ettei vastuuta toiminnasta tule siirtää uudelle liitolle ennen kuin se on valmis vastaanottamaan tehtävät, ja että vanhojen liittojen alasajoon johtavat päätökset on tehtävä liittojen sääntöjen edellyttämällä tavalla.