Merimelojat ry syyskokous 2011

22.11.2011

Merimelojat ry:n syyskokous 2011 järjestettiin tiistaina 22.11. klo 18 Merimelojien majalla. Kokous vahvisti sääntömääräiset asiakirjat sekä teki henkilövalintoja hallitukseen

Seuran syyskokous järjestettiin tiistaina 22.11.2011 klo 18 majalla.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen aluksi puheenjohtaja informoi kokousta liittotasolla tapahtuvista asioista.

 • Vahvistettiin yleissuunnitelma tuleville vuosille sekä vuoden 2012 talousarvio ja jäseniltä perittävät maksut hallituksen esityksen mukaisesti.
 • Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2012 yhdellä muutoksella hallituksen esitykseen. Toimintasuunnitelmaan lisättiin osallistuminen Suomi Meloo -tapahtumaan
 • Valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2012-2013
  Matti Hurme, Aarne Miettinen, Timo Mononen, Heikki Ritvos ja Ilkka
  Ritvos. Hallituksessa jatkavat toimikaudeksi 2011-2012 valitut Rauli Rautavuori (pj), Anneli Lahti, Henrik Musakka ja Martti Roivainen.
 • Valittiin tilintarkastajiksi Ilkka Sarkia ja Johan Holmberg, varalla
  Hannele Havansi ja Kerttu Virtanen
 • Päätettiin että kutsut yhdistyksen kokouksiin julkaistaan Merimeloja-
  lehdessä