Avoin kirje Suomen melontaseuroille

3.9.2011

Merimelojat ry tukee Suomen melontaseuroille osoitettua avointa kirjettä, jossa esitetään että Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Suomen Soutuliitto ry:n yhdistymistä valmisteleva työryhmä on tehnyt useita virhearvioita uuden perustettavan liiton valmistelutyössä. Kirje kokonaisuudessaan:

Merimelojat ry tukee Facebookissa julkaistua avointa kirjettä, jossa esitetään että Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Suomen Soutuliitto ry:n yhdistymistä valmisteleva työryhmä on tehnyt useita virhearvioita uuden perustettavan liiton valmistelutyössä. 

Haluamme lisäksi kiinnittää seurojen huomion siihen, että seurat aiotaan liittää automaattisesti uuden liiton jäseniksi, jolleivät ne toisin ilmoita. Merimelojat ei tässä vaiheessa liity uuden liiton jäseneksi. Merimelojat ry:n jäsenyyksistä järjestöissä päättää yhdistyksemme kokous. Kuinka monessa seurassa hallitus on valtuutettu liittämään seura uuden liiton jäseneksi?

Ehdotuksessa uuden liiton hallitukseksi on yksi Merimelojat ry:n jäsen. Hän ei ole Merimelojat ry:n ehdottama, vaan ehdolla yksityishenkilönä, eikä hänen ehdokkuudellaan ole Merimelojat ry:n tukea.

Kirje kokonaisuudessaan:

AVOIN KIRJE MELONTASEUROILLE

Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Suomen Soutuliitto ry:n yhdistymistä valmisteleva työryhmä on tehnyt useita virhearvioita uuden perustettavan liiton valmistelutyössä. Useat pitkään toimineet melontaseurat eivät ymmärrä yhdistymisen tuomia etuja uuden liiton jäsenistölle.

Mahdollinen seuraus on byrokratian lisääntyminen. Melonta- ja soutuseuroille on tulossa useita "kattojärjestöjä". Yhdistymisen tuomia etuja on korostettu esittämättä ainuttakaan konkreettista lukua tai laskelmaa.

Ainakin seuraavat asiat ovat merkittäviä uhkia melonnalle:

1. Uusi perustettavaksi päätetty yhdistys ei ole automaattisesti valtionapukelpoinen. Sen sijaan Kanoottiliiton ja Soutuliiton valtionapukelpoisuudessa ei ole uhkia. Vuoden 2012 avustusmäärärahat voidaan hakea turvallisesti vain vanhoille olemassaoleville lajiliitoille.

2. Uusi perustettava yhdistys ei juridisesti korvaa Kanoottiliittoa ja Soutuliittoa, sillä perustamiskokous ei ole Kanoottiliiton eikä Soutuliiton yleinen kokous. Suomen Kanoottiliiton eikä Soutuliiton jäsenseurat eivät voi yhdistyslain mukaan automaattisesti siirtyä toisen yhdistyksen jäseneksi. Näiden liittojen toiminnan lopettamisesta on tehtävä erilliset päätökset.

3. Keväällä 2011 kummankin lajiliiton esittämän uuden yhteisen yhdistyksen perustamiskokousvaltuutus tehtiin läsnäolevan enemmistön valtuuttamana mutta kummankaan lajiliiton enemmistö ei ollut paikalla.

4. Suomessa on yhdistymisvapaus. Uusi yhdistys on helppo perustaa mutta Kanoottiliiton kevätkokouksen päätöksen kannatuksen perusteella on helppo sanoa ettei Kanoottiliiton purkamiseen ole edellytyksiä.

5. Kanoottiliiton purkamismenettely ei ole sääntöjen mukaan ilman 2 kokousta edes mahdollista vuoden 2011 aikana - käytännössä tuskin edes 2012.

6. Kanoottiliiton tärkeimmät suojattavat asiat ovat kansainväliset edustusoikeudet Euroopan Kanoottiliitossa ja etenkin Kansainvälisessä Kanoottiliitossa. Mikäli Kanoottiliittoa ei ole lakkautettu ja ilmoittanut toimintansa päättymisestä kansainvälisiin liittoihin, uudella yhdistyksellä ei ole ilman SLU:n ja Olympiakomitean kirjallisia todistuksia ja uusia jäsenhakemusta mitään mahdollisuutta saada kv-oikeuksia kattojärjestöissään.

7. Suomen Kanoottiliitto on saavuttanut kaksi olympiapaikkaa Lontoon olympiakisoihin. Saavutetut olympiapaikat ovat Suomen Kanoottiliiton ja Suomen Olympiakomitean oikeuksia. Kansainvälinen kilpailu kaikista mahdollisista olympiapaikoista on veristä.

Mikäli tieto Kanoottiliiton lakkaamisesta leviää, kuka tahansa ICF:n jäsenmaa voi vaatia olympiapaikkojen uusjakoa. Kanoottiliitossa ei ole vastaavaa kansainvälistä juridista osaamista ilman ostopalveluja. Riski voidaan poistaa vain vaatimalla ICF:ltä kirjallinen vakuutus saavutettujen olympiapaikkojen säilymisestä.

8. Kanoottiliitolle on kertynyt merkittävästi pääomaa. Tämän pääoman käytöstä päätetään ainoastaan mahdollisessa Kanoottiliiton purkamismenettelyssä eikä Kanoottiliiton hallituksen päätöksellä.

9. Kanoottiliiton hallitus on hakemassa vuoden 2012 toiminta-avustusta uudelle perustettavalle yhdistykselle eikä Kanoottiliitolle. Kanoottiliiton hallituksen logiikka on vahingollinen Kanoottiliitolle. Opetusministeriön rahoille on ottajia muissa lajiliitoissa, jos näköpiirissä oleva tekninen kömmähdys ja riski toteutuu.

10. Uuden yhdistyksen perustaminen voi laukaista useiden melontalajien ja -toimintojen erkanemisen Kanoottiliitosta. Soutuliiton kanssa saavutettavia synergiahyötyjä, varsinaista strategiaa ja yhteenliittymän etuja osoittavaa toimintasuunnitelma ei ole esitetty edes perustamiskokouskutsussa.

Tämän avoimen kirjeen sisältöä Facebookissa tukevat melontaseurat, soutuseurat ja seurojen jäsenet eivät voi hyväksyä Kanoottiliiton ja Soutuliiton yhdistämistyöryhmän valmistelutyötä ja esitettyjä suunnitelmia. Suunnitelmat ja pyrkimykset eivät ole enää mielestämme Kanoottiliiton sääntöjen hengen ja melonta-aatteen levittämisen mukaisia.

Suomalaisella melonnalla ja soudulla on vahva kansainvälinenkin identiteetti, jonka arvot ja ruohonjuuritason toimintaa tuottavan merkityksen valmisteluryhmä on unohtanut. Melonnan ja soudun yhteistyötä jsekä hallinnon tehostamista voidaan tehdä ilman lajiliittojen yhdistymistäkin - ja sellaisiin pyrkimyksiin suhtaudumme myönteisesti.