Vajojen perustusten korjausurakka alkaa

2.9.2011

Vanhojen vajarakennusten (käyttöoikeusvaja ja vanha yksityisvaja) perustusten korjausurakka alkaa kahden viikon kuluessa. Korjausurakan vaikutuksista toimintaan vajallamme tullaan tiedottamaan lähiaikoina.

Vanhojen vajarakennusten (käyttöoikeusvaja ja vanha yksityisvaja) perustusten korjausurakka alkaa. Merimelojat ry:n ja Bausa ky:n välinen urakkasopimus allekirjoitettiin 1.9.2011. Urakoitsijan vastuuhenkilönä on Kari Sternberg, joka on aiemminkin tehnyt töitä vajoillamme. Työn valvojana toimii Lauri Saarinen Livady oy:sta. Työ dokumentoidaan Museoviraston vaatimalla tavalla.

Työt alkavat käyttöoikeusvajasta ja jatkuvat yksityisvajaan. Tavoitteena on urakan valmistuminen kuluvan vuoden puolella, valmistumisen takarajaksi on asetettu 15.4.2012. Työn vaikutuksista vajojen käyttöön, mahdollisista kajakkien siirtämistarpeista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan työn edistyessä.  Työn aikana vajojen lattiat puretaan alue kerrallaan, perustuksia korjataan ja/tai rakennetaan kokonaan uudelleen ja rakenteita vahvistetaan. Kajakkeja joudutaan siirtämään väliaikaissäilytykseen, siirtotarpeesta ja ajankohdasta tiedotetaan etukäteen.

Vajoillamme tulee urakan aikana työskentelemään keskimäärin 2-3 henkilöä Bausa ky:sta.

Rauli Rautavuori, puheenjohtaja