Merimelojat ry syyskokous pidettiin tiistaina 22.11.2016 klo 18 majalla

22.11.2016 klo 18

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat - hvyäksyttiin tulevan vuoden suunnitelmat sekä valittiin hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle

 

Suunnitelma lähivuosille hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.  Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehtiin pieniä muutoksia ennen niiden hyväksymistä. Vuoden 2017 maksutaulukkoon lisättiin alle 18-vuotiaat jäsenen omana jäsenluokkanaan, jonka jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa. Muiden jäsenryhmien jäsenmaksut säilyivät ennallaan.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Rauli Rautavuori  (puheenjohtaja), Henrik Musakka, Martti Roivainen, Reino Kaario ja Eeva-Maria Seppäläinen. Henrik Musakan ilmoitettua ettei ole enää käytettävissä hallitukseen, valittiin hänen tilalleen Outi Raudaskoski. Muut erovuoroiset valittiin hallitukseen uudelle kaksivuotiskaudelle, Rauli Rautavuoren jatkaessa seuran puheenjohtajana.

Ennakkotiedoista poiketen kokouksessa ei käsitelty sääntömuutosehdotusta seuran sääntöjen saattamiseksi voimassa olevan yhdistyslain mukaisiksi, sääntömuutosehdotuksen valmistelun viivästyttyä hallituksen jäsenten työkiireiden vuoksi.

Kokouksen asiakirjat kokouksessa tehdyin muutoksin ovat ladattavissa tältä sivulta, poislukien talousarvio.

 

Liitteet