Merimelojat ry:n rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:             
Merimelojat ry (M), Merikannontie 10, 00260 Helsinki.
Puh. 050 3574 507 tai sähköposti: toimisto(at)merimelojat.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet.

 
Kerättävät tiedot ovat:

 • jäsenen täydellinen nimi
 • jäsennumero
 • syntymäaika
 • liittymispäivämäärä
 • sukupuoli
 • ammatti
 • jäsentyyppi (jäsen, ainaisjäsen, hallitus ..)
 • kansalaisuus
 • lähiosoite
 • laskutusosoite
 • puhelinnumero (koti-, työ- ja matkapuhelin sekä fax)
 • sähköpostiosoite
 • talkoosuoritteet

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta. Ne ovat Merimelojat ry:n ja sen Merimeloja-jäsenlehden. Lehden postitukseen käytetyissä tiedoissa on ainoastaan seuran nimi, henkilön nimi ja postiosoite. Helsingin kaupungin liikunta-avustushakemuksen jättäminen velvoittaa yhdistyksen luovuttamaan aktiiviharrastajien nimet, kotipaikat ja syntymävuodet Liikuntaviraston niitä pyytäessä.

Suojaus:
Rekisteriä hoidetaan yhdistyksen toimitiloissa jäsensihteerin toimesta ja se on asianmukaisesti suojattu.