Jäsenten lapset

Jäsenillämme on nuoria (tyypillisesti alle 10-vuotiaita) lapsia jotka eivät ole eivätkä voikaan olla seuran melontataitoisia jäseniä. Lapset voivat olla jäsenten mukana seuran tiloissa ja toiminnassa seuraavin rajauksin.

Aikuinen jäsen on vastuussa lapsestaan ja tämän turvallisuudesta. Lapsen mukaan ottaminen ei siirrä vastuuta seuralle.


Merimelojien jäsenten ei-melontataitoisilla lapsilla on oikeus

  • osallistua kuivalla maalla järjestettäviin seuran tapahtumiin vanhempiensa mukana
  • matkustaa seuran kaksi- tai kolmiaukkoisessa kajakissa tai avokanootissa vanhempiensa mukana (Mela kädessä tai ilman. Kelluntaliiviä/pelastusliiviä on käytettävä)
  • käyttää vajasaaren tiloja yhdessä vanhempiensa kanssa


Merimelojien jäsenten ei-melontataitoisilla lapsilla ei ole oikeutta

  • meloa seuran yksikkökajakilla
  • omaan avainkorttiin
  • osallistua nuorisojaoston harjoituksiin (pl. kokeilukerta/kerrat joiden kautta pääsee melovaksi jäseneksi)


Seuran jäseneksi liittyminen edellyttää osoitettua melontataitoa. Jäsenyyden myötä lapsi saa oikeuden seuran kaluston (yksiköt ym) itsenäiseen ja/tai ohjattuun käyttöön sekä avainkorttiin. Melontataidon voi osoittaa käymällä nuorten kurssin tai osallistumalla nuorison ohjattuihin harjoituksiin (kokeilukerrat).